برسی وضعیت کاری اتباع بیگانه در ایران : همانطور که میدانید قوانین هر کشور برای زندگی و شغل و تحصیل و کار اتباع بیگانه متفاوت میباشد و هر کشور با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین نیازهای شغلی و صنعتی و ساختار جمعیتی  قوانین خاصی در این جهت وضع میکند

باید بدانیم که قبل از هرچیز قوانین وضع شده در جهت منافع کشور میزبان و همچنین حفظ نظم عمومی ان کشور و محافظت از نیروهای داخلی خود کشور و حمایت از تولید و صنعت کشور وضع میگردد و از طرفی برای رفع برخی کاستی ها و نیازهای شغلی و یا صنعتی مبادرت به بهره گیری از نیروهای کار خارجی در زمینه های گوناگون مینماید

نکته ای که حائز اهمیت میباشد این است که در سالیان گذشته رشد مهاجران هر روز بیشتر شده و شاهد رشد روزافزون تعداد مهاجرانی هستیم که به هر دلیلی کشور خود را ترک و به کشوری ثالث مهاجرت مینمایند و از طرفی دولت های میزبان بخاطر حفظ ارامش و نظم عمومی در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی و تحصیلی و صنعتی و شغلی میبایست بتوانند بر این جمعیت ورودی اول کنترل داشته و سپس بتوانند در جهت مثبت از انها در جامعه بهره ببرند.

دولت های میزبان با وضع قوانین در این حدود یک مسیر واضح و روشن برای مهاجران مشخص مینمایند که هم خود و خانواده انها بتوانند از یک زندگی خوب و متعادل برخوردار گردند و هم خللی برای جامعه میزبان در هیچ زمینه ای ایجاد نکنند و بلکه بتوانند برای جامعه میزبان مفید نیز واقع شوند

در مبحث بعدی به تعدادی از قوانین کار مربوط به اتباع بیگانه در ایران میپردازیم که مطمنا این قوانین اول در جهت حمایت و محافظت از جامعه کشور ما وضع شده و همچنین مسیر مشخص برای فعالیت اتباع بیگانه در کشور ایجاد کرده است که بتوانند زیر سایه قوانین مدون و تحت چتر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود در اشغال مختلف و مطابق ضوابط بپردازند

اتباع بیگانه در ایران برای کار به روادید ورود با حق کار مشخص نیاز دارند

لازم به ذکر است طبق قانون کشور عزیزمان برای اشتغال اتباع بیگانه قبل از هر چیز باید شخص بیگانه دارای روادید قانونی باشد و این نکته بسیار مهم است و همچنین شخص باید حق کار داشته باشد تا بتواند در ایران مشغول به کار شود و در اخر نیاز دارد که پروانه کار از ارگان مربوطه دریافت دارد پس قبل از هرچیز به این موارد توجه داشته باشید

لازم به ذکر است این موارد شامل برخی اتباع بیگانه نمیشود که ذیل ماده 120 قانون کار به انها اشاره شده است

ماده 120 قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت نمایند .

تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند .

الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

مرجع صادر کننده روادید با حق کار مشخص

لازم به ذکر است مرجع صالح برای صدور روادید که حق کار مشخص را نیز معین میکند وزارت کار و امور اجتماعی میباشد که لازم به ذکر است این وزارت خانه برای این امر مواردی را در نظر میگیرید و طبق قوانین و منطبق با قوانین اقدام مینماید برای مثال اگر در میان افرادی که اماده به شروع کار هستند و اتباع کشور عزیزمان ایران هستند در صورتی که تحصیلات و یا تخصص در زمینه ای داشته باشند دیگر نسبت به این موارد برای کار به اتباع خارجی اجازه داده نمیشود و فقط اگر مثلا در رشته ای اتباع کشور ایران که اماده به کار هستند تخصص یا تحصیلات ان رشته را نداشته باشند برای اتباع خارجی پروانه کار صادر خواهد کرد

ماده 121 قانون کار

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

بند ب ماده 121 قانون کار اتباع خارجی مشخصا بیان میدارد که اگر در شغل یا تخصصی تبعه بیگانه تخصص و دانش کافی نداشته باشد در ان شاخه برای این تبعه پروانه کار صادر نمیشود

ب ) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بکار مورد نظر نداشته باشد .

بند ج ماده 121 قانون کار اتباع خارجی مشخصا بیان میکند که اگر تبعه خارجی تخصص داشت که در کشور نیروهای ما فاقد ان بودند در صورتی که از این تخصص در جهت اموزش نیروهای داخلی استفاده شود که در اینده این نیروها بتوانند خود در ان تخصص ادامه فعالیت بدهند در ان صورت در ان تخصص برای تبعه خارجی پروانه کار صادر خواهد گردید

ج ) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است .

هیئت فنی اشتغال احراز شرایط  در این ماده را  برسی میکند

صدور روادید با حق کار مشخص(ویزاF ) : حق اشتغال بکار اتباع خارجی وارد شده به کشور  با سقف حداکثر   1 ماه که توسط کارفرمای تبعه خارجی دارای اقامت معتبر درخواست شده است و پس از تایید استان (کلیه ارگانهای زیربط) توسط وزارت امور خارجه صادر و توسط اداره گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجی نیروی انتظامی استان ممهور میگردد.کارفرما مکلف است در صورت نیاز به خدمات تبعه خارجی به بیش از زمان داده شده درخواست خود را مبنی بر صدور پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی تسلیم نماید .